Boende

Aktuellt

E-faktura

Nu erbjuder vi våra hyresgäster betalning av sina hyresavier med E-faktura. Gå in på "Information och boenderegler" och sök på E-faktura för mer information. 


Handläggning Byte och Andrahands- uthyrning 

Under perioden 15 juni till den 15 augusti handlägger vi inte några ärenden.

family

Kontrakt, Lägenhetsbyte m.m.

Att hyra lägenhet innebär vissa skyldigheter men det ger dig även möjlighet och frihet att byta till dig ett nytt boende om det behövs eller tillfälligt hyra ut din lägenhet i andrahand.

Ditt hyreskontrakt

Har du tecknat ett förstahands- kontrakt på din lägenhet innebär det att du är personligt ansvarig för din lägenhet. En hyresgäst ska vid användning av sin lägenhet alltid iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Utöver de skyldigheter man har innebär det också vissa möjligheter för dig när det kanske uppstår förändringar i ditt liv. I vissa fall har man möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andrahand men också att byta sin lägenhet. Läs mer under information & boenderegler.


Funderar du på att byta din lägenhet?

För att kunna byta din lägenhet krävs att du ska ha ett godkänt och rimligt  skäl för bytet. Det första du gör är att fylla i blanketten ansökan om lägenhetsbyte och skickar in den till oss. Handläggningen för ett lägenhetsbyte kan ta olika lång tid men oftast 6 - 10 veckor. Tänk på att samtliga uppgifter måste vara ifyllda korrekt för att ärendet ska handläggas. Samtliga hyresvärdar måste godkänna bytet för att det ska bli giltigt. 


Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand krävs beaktansvärda skäl. Om du t.ex. ska studera på annan ort eller har fått ett tillfälligt arbete på annan ort har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand. Det gäller även i de fall man vill utnyttja möjligheten provboende som sambo i en annan lägenhet under en kortare tid. För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du fylla i blanketten andrahandsuthyrning och skicka in den till oss. Handläggningstiden är ca 4 - 6 veckor. Du måste alltid ha hyresvärdens godkännande för att få hyra ut i andrahand.