Boende

Aktuellt

Coronaviruset Covid-19

Vi avvaktar med försiktighet utvecklingen av Corona-virusets framfart och som en säkerhetsåtgärd kommer vi eller fastighetsskötarna inte att träffa hyresgäster förutom vid akuta ärenden eller enligt särskild överenskommelse. Utvecklingen av restriktioner p.g.a. viruset får ni följa på myndigheternas hemsidor och via media men den löpande driften i fastigheten pågår som vanligt tills annat meddelas. Var noga med handhygien och tänk på att många jobbar hemifrån dessa tider.

Under perioden 15 juni - 15 augusti handlägger vi inga bytesärenden eller andrahandsuthyrningar

windows

Kontrakt, Lägenhetsbyte m.m.

Att hyra lägenhet innebär vissa skyldigheter men det ger dig även möjlighet och frihet att byta till dig ett nytt boende om det behövs eller tillfälligt hyra ut din lägenhet i andrahand.

Ditt hyreskontrakt

Har du tecknat ett förstahands- kontrakt på din lägenhet innebär det att du är personligt ansvarig för din lägenhet. En hyresgäst ska vid användning av sin lägenhet alltid iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Utöver de skyldigheter man har innebär det också vissa möjligheter för dig när det kanske uppstår förändringar i ditt liv. I vissa fall har man möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andrahand men också att byta sin lägenhet. Läs mer under fliken "INFORMATION & BOENDEREGLER".


Funderar du på att byta din lägenhet?

För att kunna byta din lägenhet krävs att du ska ha ett godkänt och rimligt  skäl för bytet. Det första du gör är att fylla i blanketten, "ANSÖKAN OM LÄGENHETSBYTE" och skickar in den till oss. Handläggningen för ett lägenhetsbyte kan ta olika lång tid men oftast 6 - 10 veckor. Tänk på att samtliga uppgifter måste vara ifyllda korrekt för att ärendet ska handläggas. Samtliga hyresvärdar måste godkänna bytet för att det ska bli giltigt. Under perioden 15 juni - 15 augusti handlägger vi inga bytesärenden.


Andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand krävs beaktansvärda skäl. Om du t.ex. ska studera på annan ort eller har fått ett tillfälligt arbete på annan ort har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand. Det gäller även i de fall man vill utnyttja möjligheten provboende som sambo i en annan lägenhet under en kortare tid. För att ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand måste du fylla i blanketten "ANDRAHANDSUTHYRNING" och skicka in den till oss. Handläggningstiden är ca 4 - 6 veckor. Du måste alltid ha hyresvärdens godkännande för att få hyra ut i andrahand. Under perioden 15 juni - 15 augusti handlägger vi inga andrahandsuthyrningar.