Lokaler

Aktuellt

E-postfaktura för lokalhyresgäster

För våra lokalhyresgäster erbjuder vi
E-postfaktura. Vi mejlar hyresavierna till er E-postadress i PDF-format. I dagsläget kan vi inte erbjuda E-faktura för lokalhyres
gäster. För att anmäla er så att ni får fakturorna till er E-postadress behöver ni skicka ett e-postmeddelande till hyresadmin@akifa.se med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och företagets e-postadress. Skriv ”E-postfaktura” i ämnesraden.


Försäkring och brandskydd

Se regelbundet över att ni har rätt försäkringsvillkor gällande er lokal och se till att brandvarnare och ert brandskydd fungerar.


service

Felanmälan lokal

Om ditt ärende gäller något du vill felanmäla i din lokal eller i den fastighet där du hyr lokal, kontakta det fastighetskötarbolag som står anslaget på tavlan vid entréporten. Vår målsättning är alltid att hålla högsta kvalitet i vårt arbete så att alla hyresgäster får bästa möjliga service.

Underhållsansvaret regleras i ditt lokalhyresavtal men det generella reparations- och underhållsansvaret ligger på lokalhyresgästen. Det gäller ytskikt, VA-installationer, reparation av vitvaror, lås- och larminstallationer, fettavskiljare samt i vissa fall även ventilations- och kylinstallationer.


Vad som kan felanmälas till fastighetsskötare/drifttekniker:


• Rensning av stopp i avloppssystem (om inte hyresgästen är vållande)
• Fel på porttelefon eller passage/låssystem i fastigheten (inte till lokalen)
• Justering och tätning av fönster
• Reparation av övrig inredning och utrustning i fastighetens allmänna utrymmen
• Problem med ventilationen
• Namnbyten 

 

Har du frågor gällande ditt hyreskontrakt, hyresinbetalningar, lokalanpassningar, störningsärenden och annat liknande, är du välkommen att kontakta oss på AKIFA Förvaltning AB på 08-660 81 71. Växeln och kontoret har öppet mellan kl. 09.00 – 16.00. Kontoret har lunchstängt mellan kl. 11.30 – 12.30. 

 

Gäller ditt ärende något akut utanför kontorstid och som inte kan vänta till nästa dag, kontakta fastighetsjouren vars nummer står anslaget på tavlan vid entréporten (med akut menas t.ex. vattenläckage, inbrott och dylikt mellan kl. 16.00 – 07.00). Vid akuta ärenden mellan kl. 09.00 – 16.00 då fastighetsskötaren inte går att nå, går det också bra att ringa AKIFA Förvaltning AB på 08-660 81 71. Vid brand eller pågående inbrott ska du alltid ringa 112.


Hyr du lokal i Malmö eller Limhamn och har frågor avseende teknisk förvaltning eller kontraktsfrågor, ber vi dig att kontakta Förvaltnings AB Stadsbostäder på 040-12 64 00.