Boende

Aktuellt

E-faktura

Inom kort kommer vi även att erbjuda våra hyresgäster betalning av sina hyresavier med E-faktura. Gå in på "Information och boenderegler" och sök på E-faktura för mer information. 

Covid-19

Vi iakttar försiktighet avseende Covid-19-virusets utveckling och som en säkerhetsåtgärd kommer vi eller fastighets-skötarna endast att träffa hyresgäster enligt särskild överenskommelse. Den löpande driften i fastigheten pågår som vanligt tills annat meddelas. Var noga med handhygien och tänk på att många jobbar hemifrån dessa tider.

Handläggning Byte och Andrahands- uthyrning 

Under perioden 15 juni till den 15 augusti handlägger vi inte några ärenden.

house

Blanketter

Här finner du blanketter du kan använda dig av vid kontakt med oss. Blanketterna är PDF-filer som du skriver ut, fyller i och postar till oss.

Var noga med att fylla i samtliga uppgifter fullständigt och korrekt för att handläggningstiden ska bli så kort som möjligt. Samtliga handlingar skall vara i original med underskrifter. Kopior av handlingar skall vara vidimerade. Vi kontaktar er efter beslut i handlagt ärende.


Alla blanketter skickas till oss på adressen Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm.


AKIFA Förvaltning AB har ingen kö för bostadssökande. Våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingens allmänna bostadskö. Mer information hittar du på: www.bostad.stockholm.se .


Uppsägning bostad

Uppsägning bostad
Ladda ned

Uppsägning lokal förråd för avflytt

Uppsägning lokal förråd för avflytt
Ladda ned

Uppsägning bilplats

Uppsägning bilplats
Ladda ned

Ansökan om lägenhetsbyte

Ansökan om tillstånd för byte av lägenhet
Ladda ned

Andrahandsuthyrning bostad

Andrahandsuthyrning bostad
Ladda ned

Fullmakt andrahandsuthyrning vid utlandsvistelse

Fullmakt andrahandsuthyrning vid utlandsvistelse
Ladda ned

Checklista städning

Checklista städning
Ladda ned