Boende

Aktuellt

E-faktura 

Vi erbjuder betalning med E-faktura. Med elektronisk faktura betalar du enkelt din faktura via din Internetbank.

För att anmäla dig till E-faktura så behöver du skicka ett e-postmeddelande till hyresadmin@akifa.se med din e-post
adress, telefonnummer, personnummer och vilken bank ni använder. Skriv "E-faktura" i ämnesraden.


Brandvarnare

Var noga med att testa din brandvarnare regelbundet samt att om ni saknar brandvarnare, kontakta fastighetsskötaren.windows

Information & boenderegler

Nedan följer information och regler för dig som bor i någon av fastigheterna som förvaltas av AKIFA Förvaltning AB.

 

Airbnb

Vi tillåter inte andrahandsupplåtelse som är att betrakta som semester- eller hotell­boende. Det har ingen betydelse om du tar ut en hyra, avgift eller inte tar betalt alls.

Brandsäkerhet & brandvarnare

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, barnvagnar, entrémattor eller andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar.

Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar och barnvagnar. Kontakta Akifa Förvaltning så berättar vi mer om vad som gäller i er fastighet. Nedan finner du några generella regler avseende brandskydd.

 • - Barnvagnar, cyklar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar, utan ska förvaras i 
 •   cykel-, barnvagnsrum, förråd eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller 
 •   kemikalier som vid brand snabbt kan orsaka kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt 
 •   utgöra ett hinder vid utrymning.
 • - Gångar i källare eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras 
 •   med gods. Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
 • - Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får inte förekomma i 
 •   fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, 
 •   anvisad plats.
 • - Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till 
 •   felanmälan för åtgärd.
 • - Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkong, 
 •   i vinds- eller källarförråd.
 • - Alla lägenheter är utrustade med brand­varnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera 
 •   och byta batteri. Om brand­varnaren går sönder ska ni skyndsamt kontakta felanmälan så byter 
 •   vi till en ny.
 • - I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning 
 •    till garageplatsen (t.ex. förvaring av däck). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där.
 • - Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.
 • - Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger. Det är alltså inte 
 •    tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i din lägenhet och se till att dörrar och fönster är stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Brandvarnare

Alla lägenheter är utrustade med brand­varnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera och byta batteri. Om brand­varnaren går sönder ska ni skyndsamt kontakta felanmälan så byter vi till en ny. Kontrollera era brandvarnare regelbundet.

Vi rekommenderar att du som hyresgäst har en brandsläckare och en brandfilt i lägenheten.

Gas

Har du gasspis så tecknar du som hyresgäst själv abonnemang för gas hos Stockholm Gas. Vid kraftig gaslukt ring Stockholm Gas 0771 41 01 00, vid akut fara 112.

Cyklar & barnvagnar

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar och barnvagnar inte placeras eller förvaras i trapphus och entréer. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum där du kan förvara din barnvagn. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden.

Cyklar som används regelbundet ställs i eller vid markerade cykelställ eller i källaren om markerad plats finns. Luta inte cykeln mot fasaden och målade ytor när du tar cykeln genom port och källardörr. Vi gör regelbundet utrensning bland kvarglömda/övergivna cyklar och rekommenderar att ni märker er cykel.

E-faktura

E-faktura

Alla bostadshyresgäster har möjlighet att betala med elektronisk faktura (E-faktura). Med E-faktura betalar du enkelt din faktura via din Internetbank. För att anmäla dig till E-faktura så behöver du skicka ett e-postmeddelande till hyresadmin@akifa.se med uppgift om ditt för- och efternamn, personnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer och vilken bank du använder. Skriv ”E-faktura” i ämnesraden.


Frågor:

Kan jag behålla mitt autogiro och ändå ta emot avin i internetbanken? - Nej, för att underlätta administrationen har vi valt att särskilja dessa funktioner.

Just nu levereras fakturor till internetbanken, men möjlighet till t.ex. Kivra är under utveckling.

Elsäkerhet

För att ge en betryggande säkerhet mot personskada och sakskada gäller det att med jämna mellanrum kontrollera elsäkerheten i ert hem. Med vägledning av nedan listade punkter kan ni fortlöpande kontrollera er lägenheten och dess elsäkerhet.

Påträffas brister som ni misstänker kan utgöra personskada eller sakskada ska ni upplysa fastighetsskötaren om detta. Kontaktuppgifter finns anslagna i porten.

Detta görs i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3 som trädde i kraft 1 december 2022.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.

Checklista för bostäder - så här kan du utföra en egen kontroll:

Den här checklistan hjälper dig att kontrollera hur el-säkert ditt hem är. Gå igenom punkterna i checklistan och markera vad som är bra och vad som eventuellt behöver åtgärdas. Använd alla dina sinnen vid kontrollen. Lyssna efter ovanliga ljud, uppmärksamma om det luktar bränt, titta efter exempelvis missfärgningar och sprickor.

 • - El-centralen
 • - Jordfelsbrytaren
 • - Fasta, synliga ledningar
 • - Sladdar och apparater
 • - Uttag
 • - Lampor
 • - Elektriska radiatorer
 • - Kyl och frys


Felanmälan

Varje fastighet har en eller flera fastighetskötare/ drifttekniker som tar hand om den dagliga skötseln av fastigheten. Det kan t.ex. vara att se till värmen fungerar på ett tillfredsställande sätt, att byta ett vattenlås och andra mindre eller större reparationer i lägenheter eller i allmänna utrymmen. Fastighetsskötaren/ driftteknikern är vanligtvis i fastigheten en specifik vardag varje vecka.

Telefonnummer till felanmälan finns anslaget i entrén.

Flytta in

I ditt hyreskontrakt står vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum. Det är bara personen på kontraktet som kan beställa underhåll och tillval samt ansöka om tillåtelse om att få hyra ut lägenheten i andrahand. Kom ihåg att ditt hyresavtal är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Meddela oss så fort du byter telefonnum­mer eller mailadress så att vi vid behov kan få kontakt med dig både dag- och kvällstid. Meddela oss alltid vid längre tids bortavaro om vem som har nycklar till lägenheten.

Kvittera ut nycklar

När du flyttar in i din lägenhet kvitterar du ut nycklar till lägenhetens lås. Du får dessutom en nyckel som går till tvättstuga, soprum och andra gemensamma utrymmen. Det är viktigt att du har med kontraktet på lägenheten eller garaget och en legitimation. Nycklarna lämnas ut till dig som kontraktsinnehavare. Om du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna, måste den som kommer i ditt ställe ha fullmakt och legitimation.

Inflyttningsdag

Du har rätt till lägenheten klockan 12.00 på inflyttningsdagen. Om ditt kontrakt börjar gälla en röd dag gäller enligt hyreslagen första efterföljande vardag kl. 12.00 som inflyttningsdag.

Adressändring

Tänk på att anmäla ny adress i god tid till Skatteverket för att din post ska komma rätt. Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar.

Ditt lägenhetsnummer för mantalsskriv­ningen finns på porttavlan i anslutning till ditt namn samt på hyreskontraktet.

Teckna hemförsäkring

Som hyresgäst är det ytterst viktigt att ni tecknar en hemförsäkring. Det skyddar dig och ditt hem om något oförutsett skulle inträffa. Försäkringen ersätter era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse men även om din disk- eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Elabonnemang, fiber & bredband

Du som hyresgäst tecknar själv abonne­mang för hushållsel hos valfri leverantör. För att få el till ditt nya boende krävs två avtal, ett med en elleverantör och ett med elnätsföretaget som äger elnätet där bostaden ligger. Kontakta en elleverantör och välj vilket elavtal du vill ha.

Namnskylt

Namnskylt ska sitta på avsedd plats, se övriga dörrar i huset. Eventuella andra skyltar tejpas på namnskylten eller brevlådan.

Lägenhetsnummer

Staten beslutade år 2009 att skapa ett nationellt fastighetsregister, där syftet är att alla lägenheter ska finnas registrerade. I detta register har alla bostäder fått ett nationellt lägenhetsnummer. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret finns anslaget i trapp­huset i anknytning till namntavlan och på hyreskontraktet.

Flytta ut

Avflyttningsbesiktning

I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att se att inga skador på bostaden har uppstått. Vi ser gärna att du är med på besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras lägenhetens skick och om det har skett några förändringar sedan föregående besiktning. Reparationer som måste göras på grund av vanskötsel eller åverkan får hyresgästen själv betala. Det kan exempelvis vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, spräckt handfat eller skadade tapeter.

Vi ser gärna att ni som hyresgäst medverkar vid besiktningen. Det finns då stora möjlighet för er och besiktningsmannen att tillsammans komma överens om de beslut som tas. Det minskar även risken för missförstånd.

Visning av lägenhet

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta din lägenhet visas för nya intresserade hyresgäster. Vi kommer att kontakta dig när det blir tid för visningar.

Städning vid avflytt

Lägenheten ska städas noggrant vid avflyttning. Glöm inte balkongen, förrådet och cykelförrådet. I de flesta fall besiktigar vi bostaden för att godkänna städningen.

Om inte städningen godkänns kommer hyresvärden bli tvungen att anlita en städfirma för att komplettera arbetet. Ni kommer då faktureras hela kostnaden för städningen.

Lämna kvar utrustning som tillhör lägenheten

Har du under din hyrestid tagit bort skåpluckor, dörrar eller dylikt ska detta återställas före avflyttning. Du kan bli ersättningsskyldig för saknade eller skadade inventarier.

Utflyttningsdag

Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden och eventuellt förrådet, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Återlämning av nycklar

Samtliga nycklar till bostaden och tillhörande utrymmen återlämnas senast kl. 12.00 första vardagen efter det datum avtalet upphört att gälla. För att du ska slippa betala en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även eventuella extranycklar. Förbered gärna genom att fylla i denna nyckelkvittens.

Adressändring

Tänk på att anmäla ny adress till Skatteverket i god tid för att din post ska komma rätt. Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar.

Säg upp avtal

Kontakta i god tid din operatör för att flytta eller säga upp ditt bredbandsabonnemang och telefonabonnemang. Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang hos din elleverantör.

Förråd

Till de flesta lägenheter finns i regel ett förråd, antingen på vinden eller i käl­laren vilket framgår av hyreskontraktet. Sätt alltid ett ordentligt lås på ditt för­råd, även om du inte använder det, och förvara inga värdesaker där. Däck och brandfarliga ämnen får inte förvaras i fastigheten då de utgör en stor fara vid en eventuell brand.

Vind- och källargångar

I händelse av brand utgör vind- och källargångar utrymningsväg. De får därför inte blockeras eller belamras med kartonger, möbler eller liknande utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.

                       

Garage- & parkeringsplats

Kontakta AKIFA Förvaltning för att anmäla intresse för garage- och parkeringsplats.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garage eller på parkeringsplats. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt som har godkänd reningsutrustning. I garage får endast uppställning av bil ske, ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning till garageplatsen. Däck får inte förvaras på garage- eller parkeringsplats.

På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din garage- eller parkeringsplats. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Uppsägningsblankett finns här. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen ("PUL") av den nya dataskyddsförordningen GDPR. AKIFA Förvaltning arbetar enligt den vägledning som har tagits fram av Fastighetsägarna och SABO. Nedan finns en länk som tar dig vidare till denna.
Vägledning för behandling av personuppgifter (GDPR)

God inomhusmiljö, värme & ventilation

Ventilation

Vi på AKIFA Förvaltning ser till att ventilationen är tillräcklig och genomför, enligt myndighetskrav, regelbundet ventilationskontroller i alla våra hus.

I många äldre hus består ventilationen av självdrag med tilluftsventiler i fönster och frånluftsventiler i badrum och kök. Luftventiler vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Tilluften kommer även in via dörr- och fönsterspringor. Luften värms upp av elementen och sprids i lägenheten. Det är viktigt att luften får cirkulera för ett hälsosamt inomhusklimat. Det är därför viktigt att man inte stänger några ventiler och att dem hålls rena. Man bör alltid låta dörren till badrum stå lite på glänt så rummet lätt fuktas ur efter att man har duschat.

När du vädrar – vädra ordentligt och snabbt. Stäng av radiatorn under fönstret, annars arbetar radiatorn på full effekt helt i onödan. Sätt på radiatorn igen när fönstret stängs. Spjäll till öppna spisar suger ut stora mängder uppvärmd luft och ska hållas stängda när de inte eldas i.

När det är kallt ute cirkulerar luften snabbare än när det är varmt, varför lägenheten ibland kan kylas ner någon grad. Vid kall väderlek kan man strypa några av tilluftsventilerna för att få upp värmen, men man måste alltid ha frånluftsventilerna i kök och badrum öppna. Det är viktigt att man öppnar upp tilluftsventilerna så snart det blir varmare utomhus. Det kan dock bli undertryck i lägenheten om man inte har ordentlig tilluft och det kan vid vissa fall komma in lukt från trapphus eller andra utrymmen om man stänger sina tilluftsventiler.

I lägenheter med mekanisk till- och frånluft eller FTX-aggregat är det viktigt att inte röra ventilationsdon, spjäll eller aggregat etc. De är inställda så att ventilationen ska vara tillfredsställande och projekterade flöden är beräknade efter lägenheten.

Värme

Uppvärmning ingår i hyran om inte annat står i kontraktet. AKIFA Förvaltning har som mål att samtliga bostadslägenheter skall ha en temperatur på minst 20 grader under den kalla årstiden. Temperaturen är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig och jämn inomhustemperatur samt att temperaturen ska ligga på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt. 

Vi har i de flesta fastigheter ett centralstyrt uppvärmningssystem med fjärrvärme för optimal energianvändning och god komfort. Det innebär att sommartid och ibland även under vår och höst stängs värmen av under de tider bostaden inte behöver värmas för att hålla rätt inomhustemperatur. Att elementen är kalla behöver alltså inte betyda att det är för kallt i bostaden.

Vid övergången mellan sommar och höst kan det ta lite tid innan det blir varmt i huset. Möbler och gardiner framför elementet kan hindra värmen att spridas i rummet. Luftventiler vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Luften värms upp av elementen och sprids i lägenheten. Om det är för varmt, sänk värmen istället för att vädra. Stäng alltid av radiatorn om du öppnar fönstret när det är kallt ute. Du kan sänka värmen med hjälp av vreden på elementet.

Ibland kan det uppstå utvändig kondens på dina fönster. Det kan uppstå på våren eller hösten när det är vindstilla och luftfuktigheten är hög. Det är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger under dagen försvinner den. Det är inte skadligt för fönstren.

Under vår, sommar och tidig höst är det på grund av den varma utetemperaturen, varmare inomhus än 20 grader utan att någon värme tillförs från elementen. Några tips på hur du hindrar värmen från att komma in och hur du håller svalt inomhus under sommaren:

 • - Dra för rullgardiner, persienner och gardiner för fönstren.
 • - Håll dörrar och fönster på solsidan stängda.
 • - Ordna med ett rejält korsdrag på kvällen innan du går och lägger dig.
Hemförsäkring

Som hyresgäst är det ytterst viktigt att ni tecknar en hemförsäkring. Det skyddar dig och ditt hem om något oförutsett skulle inträffa.

Försäkringen ersätter era ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lägenheten, inbrott, stöld och skadegörelse men även om din disk-eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom. Har man ingen hemförsäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Information om försäkringens innehåll och villkor får du från ditt försäkringsbolag.

Hiss

Fel på hissen ska rapporteras direkt till hissfirman, se telefonnummer i hissen eller på anslagstavlan. Kontrollera först om stoppet orsakats av att till exempel en grind är öppen. Om du inte har möjlig­het att själv gå i trappor, be en granne om hjälp att kontrollera om grindarna är stängda. Tänk på att alltid sända ner hissen från våningsplanet.

Hyra ut i andrahand/ Inneboende

I vissa fall har ni rätt att hyra ut lägenheten i andra hand. För att få tillstånd ska man ha beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, provsammanboende eller sjukdom. Man måste kunna styrka sina skäl för att få tillstånd. Vår policy är att vi medger uthyrning i 12 månader åt gången, förutom vid provsammanboende då vi godkänner 6 månader åt gången. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand behöver du lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning och vid utlandsvistelse även en fullmakt. Handläggningstiden är normalt 4-6 veckor. Under perioden 15 juni till den 15 augusti handläggs inga andrahandsärenden. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad och ni är fortfarande ansvarig för lägenheten, eventuella störningar samt hyresbetalningen. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta hyreskontraktet. Att låna ut lägenheten till vänner/släktingar/bekanta, oavsett kort eller lång tid, kräver också tillstånd eftersom det är en andrahandsupplåtelse.

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Det som krävs är att du har ett förstahandskontrakt samt permanent bor i bostaden.

Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Tänk på att det är du som ansvarar för den inneboende och att den inneboende ej kan överta ditt hyreskontrakt vid eventuell flytt. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Hyresbetalning

Enligt ditt hyreskontrakt ska hyran betalas i förskott och vara AKIFA Förvaltning tillhanda senast den sista vardagen varje månad. Det är vik­tigt att du alltid betalar hyran i tid annars riskerar du att mista ditt kontrakt. Sena hyresinbetalningar kan även påverka era möjligheter att söka ny bostad i framtiden. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso.

Din grundhyra finns angiven i hyreskontraktet, där finns även information om vad som ingår i din hyra. Värme samt kall- och varmvatten ingår i hyran om det inte står något annat i ditt hyreskontrakt.

Om du har tappat bort din hyresavi ska du kontakta oss. Ange ditt namn och adress samt vilken månad som avses. Observera att saknad avi inte är skäl för utebliven betalning. Du kan ansöka om att betala din hyra genom autogiro.

Hyresnivån bestäms efter årlig förhandling mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen. Hyresnivån bestäms efter den s.k. bruksvärdesprincipen som bl.a. innebär att de allmännyttiga bostadsföretagens hyror styr hyresnivån även för de privatägda fastigheterna. Det innevarande årets hyresnivå är sällan fastställd vid årets början varvid det ofta kan komma att debiteras retroaktiv hyra på årets senare hyresavier. AKIFA Förvaltning tillser att du som hyresgäst får information om hyran så snart förhandlingarna är klara.

Autogiro

Autogiro innebär att hyran betalas auto­matiskt genom att vi drar hyresbeloppet direkt från ditt bankkonto på förfallo­dagen. Du måste själv se till att pengar finns på kontot senast den 27:e varje månad.

Jour

En fastighetsjour är kopplad till varje fastighet om det skulle ske något akut som måste åtgärdas under icke kontorstid.

Telefonnummer till fastighetsjour finns anslaget i entrén.

Lägenhetens utrustning

Köksfläkt

Kolfilter ska bytas och fettfilter rengö­ras regelbundet. Du ansvarar själv som hyresgäst för att detta görs. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

Diskmaskin

Diskmaskin ingår normalt inte i din bostad men du får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman med rätt behörighet för att undvika elfel eller vattenläckage och att din försäkring täcker om något skulle hända.

Om du har en diskmaskin i köket måste du regelbundet kontrollera kopplingar samt se till att det finns ett plastskydd under diskmaskinen. Om något måste återställas den dag ni flyttar, ligger det på ert ansvar att detta blir gjort.

Tvättmaskin

Tvättmaskin ingår normalt inte i din bostad men du får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman och att din försäkring täcker om något skulle hända.

Brandvarnare

Alla lägenheter är utrustade med brand­varnare. Det är hyresgästens ansvar att kontrollera och byta batteri. Om brand­varnaren går sönder ska ni skyndsamt kontakta felanmälan så byter vi till en ny. Kontrollera era brandvarnare regelbundet.

Persienner

Persienner ingår normalt inte i din bostad. Väljer du att själv montera persienner ansvarar du själv för persiennerna och för underhållet, likaså om hyresgästen före lämnar persienner i bostaden när du flyttar in. En uppsättning av persienner kräver håltagning i fönsterbågarna och det är därför ett krav att det göras fackmannamässigt annars kan du bli ersättningsskyldig.

Dörrar och lås

Hyresvärden ansvarar för att dörren är försedd med ett välfungerande lås. Har du exempelvis ett tillhållarlås på din dörr har du som hyresgäst ansvar för att det låset fungerar.

Om du har låst dig ute på dagtid kontakta felanmälan och kvällstid jouren. Dem kan endast öppna för kontraktsinnehavaren och denne måste även kunna legitimera sig. Kostnaden för låsbyte, samt eventuella merkostnader får du själv betala, till exempel jouravgiften.

Innerdörrar 

Plockar du bort innerdörrar i lägenheten måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas. De ska förvaras i ditt förråd och märkas med blyerts var de hör hemma.

Balkong

Håll det rent och fint på din balkong så minskar du risken för brand och för att locka till dig fåglar. Som hyresgäst ansvarar du för renhållning av balkong som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den skall hållas ren och fri från snö, is och naturmaterial såsom löv och kvistar etc. Avrinningsbrunn och ev. utlopp ska rensas regelbundet så att de fungerar som de ska. Mattor och diverse trallgolv ska tas bort under vinterhalvåret.

Av säkerhetsskäl får blomlådor och annat som kan lossna och skada någon bara sitta på insidan av balkongräcket. Visa hänsyn till grannen under dig när du vattnar dina blommor eller sopar balkonggolvet.

Man får inte skaka mattor eller sängkläder från balkongen. På grund av brandrisk är det förbjudet att grilla på balkongen.

Gas

Har du gasspis så tecknar du som hyresgäst själv abonnemang för gas hos Stockholm Gas. Vid kraftig gaslukt ring Stockholm Gas 0771 41 01 00, vid akut fara 112.

Det är inte tillåtet att byta ut sin gasspis enligt erbjudande från Stockholm Gas.

Barnsäkerhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägen­heten är barnsäkrad. En lägenhet går att barnsäkra med enkla medel. Se t.ex. till att spisen har tippskydd, fler tips hittar du här.

Lägenhetsbyte

Man har rätt att byta sin lägenhet mot en annan hyresrätt om det finns beaktansvärda skäl och det är fråga om byte av permanent bostad. Ansökan skickas till oss per post. Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan och försäkran kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Handläggningstiden är normalt 8-12 veckor. Under perioden 15 juni till den 15 augusti handläggs inga byten.

Om ni önskar byta lägenhet måste både AKIFA Förvaltning och er bytesparts hyresvärd godkänna bytet.

Det finns ett flertal hemsidor för lägenhetsbyten som du kan använda för att hitta en partner till ett lägenhetsbyte. När du hittat en bytespart skickar du en ansökan om lägenhetsbyte till oss. Din bytespart måste samtidigt göra en ansökan hos sin hyresvärd. Vi gör en bedömning av dina skäl till bytet och vi ser också till hur länge du hyrt lägenheten. Samtidigt görs en kredit- och intygskontroll av din bytespart.

Renovera lägenheten

Du får som hyresgäst göra vissa ändringar av din lägenhet som målning och tapetsering samt golv men du får inte ändra planlösningen på din bostad eller göra ingrepp i el- eller vattenledningar.

Du får inte heller ändra fast inredning i lägenheten utan skriftligt tillstånd. Det är inte tillåtet att själv bygga om kök eller badrum eller byta ut vitvaror som tillhör fastigheten.

Målning och tapetsering

AKIFA Förvaltning målar och tapetserar med skäliga tids­mellanrum efter inkomna önskemål från hyresgäst.

Detta hindrar dock inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet om det sker på ett fackmanna­mässigt sätt. För att undvika återställningsanspråk när ni flyttar från lägenheten bör ni därför välja en diskret tapet eller färg. Kontakta alltid oss på AKIFA Förvaltning innan du påbörjar förbättringsarbeten. Därutöver får ytliga ändringar i lägenheten ej göras utan hyresvärdens tillstånd.

Spik och skruvhål i väggar

Tänk på att du är skyldig att återställa väggarna den dag du flyttar från din lägenhet. Måtta så noggrant som möjligt innan du gör hål i väggarna. Om du måste göra ett hål i en tapetserad vägg, gör först ett snitt i tapeten, vik undan fliken och borra eller spika hålet i väggen bakom. Spika hellre än att borra, då hålen blir betydligt mindre, betongspik är bra att använda för hårda ytor. I badrummet är det inte tillåtet att göra hål i väggarna då du förstör tätskiktet.

Golv

Var varsam med golven i din i lägenhet. Undvik repor och märken i golvet genom att sopa och dammsuga ofta och sätt möbeltassar på stol- och bordsben. Torka golven med en lätt fuktad trasa eller mopp emellanåt, men använd inga starka rengöringsmedel.

Ställ inte blomkrukor direkt på parkettgolvet, de skapar lätt fula fuktfläckar. Om du behöver flytta en tung möbel, lägg förslagsvis en matta under möbeln och skjut den framför dig.

Slitage och åverkan

Skador som beror på egen oaktsamhet eller försumlighet får hyresgästen själv betala. Det kan exempelvis vara spräckta fönsterrutor, repade dörrar, spräckt handfat eller skadade tapeter.

Skadedjur & ohyra

Om du upptäcker ohyra eller skade­djur är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det. Fastigheten har skadedjursförsäkring. Skulle du få problem med ohyra kontakta skadedjursbekämparen enligt anslag i entrén.

Att drabbas av skadedjur i lägenheten är ovanligt men förekommer i sällsynta fall. Var extra uppmärksam vid hemkomst efter en utomlandsresa. Vägglusen följer gärna med hem i resväskan. Se även över matförpackningar i kök som alltid bör hållas väl förslutna. För allmän information om skadedjur kan ni besöka Anticimex eller Nomor.

Skötsel av lägenheten

Enligt hyreslagen ska du som är hyresgäst hos oss "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten." För att du ska kunna ta hand om din lägenhet på ett bra och skonsamt sätt har vi samlat några saker att tänka på:

 • - Använd endast rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön.
 • - Var varsam med dina golv och dammsug i första hand. Torka golven med lätt fuktad trasa.
 • - Målade väggar liksom tapeter med yta av plast torkar du av med lätt fuktad trasa. Andra typer
 •   av tapeter bör du dammtorka.
 • - Fettfläckar på väggen där sängen står hör till de vanligaste skadorna. Montera en gavel på din
 •   säng för att undvika fläckar. Tänk på att du vid avflytt kan komma att bli debiterad för 
 •   ommålning/ omtapetsering.
 • - Kyl/frys ska regelbundet rengöras och frostas av.
 • - Rengör köksfläkten, filter och ventiler då fettansamlingar ökar brandrisken.
 • - Torka bort fettfläckar på spis och ugn så att de inte bränner fast.
 • - Rengör avloppen då och då för att minska risken för stopp.
 • - Du ansvarar själv för att kontrollera batterierna i de brandvarnare som finns monterade i din
 •   lägenhet.
 • - Du byter själv glödlampor, lysrör och säkringar.
 • - Tänk på att möbler och gardiner framför elementet kan hindra värmen från att spridas i
 •   rummet.
 • - Lägenheten får inte användas till annat än boende.
 • - Anmäl fel i lägenheten och gemensamma utrymmen snarast möjligt.
 • - Akuta fel som snabbt kan orsaka stor skada, t ex vattenläckor, ska anmälas omgående.


Badrum

I badrummet bör du tänka på att regelbundet rengöra golvbrunnen och vattenlåset i handfatet. Torka av golvet efter du har duschat för att undvika vattenskador. Om du har fått stopp i golvbrunnen eller i handfatet kan du i de flesta fall åtgärda det själv.

Rensning av golvbrunn

Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hy­resgästen. Så här gör du för att göra rent i golvbrunnen:

 1. Vattenlåset ser ut som en liten hink och där samlas hår och tvålrester. Peta upp locket på golvbrunnen med ett redskap som passar.
 2. Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ut dess vatten i toalettstolen. Andra rester så som hår ska läggas i komposten eftersom de kan skapa stopp i avloppet. Se till att göra rent vattenlåset på både in och utsida.
 3. Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och se till att den sitter ordentligt. Skulle vattenlåset inte vara korrekt tillbakamonterat kan avloppslukt komma upp ur avloppet. Den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset.
 4. Lägg tillbaka locket ovanpå golvbrunnen.
 5. Spola på vatten. Utan vatten i vattenlåset kan avloppslukt ta sig in i badrummet. Ibland kan vattenlåset torka ut om avloppet inte använts på länge eller om det är varmt. I ett sådant fall spolar du bara på nytt vatten på golvbrunnen. Stopp ska omgående anmälas till fastighetsskötaren.

Tvättmaskin

Tvättmaskin ingår normalt inte i din bostad men du får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman och att din försäkring täcker om något skulle hända.

Kök

I köket är det viktigt att rengöra, kylskåp och spis regelbundet och att inte glömma att frosta av frysen ibland. Får du stopp i avloppet kan du enkelt åtgärda det själv. Se Stopp i avlopp nedan.

Köksfläkt

Kolfilter ska bytas och fettfilter rengö­ras regelbundet. Du ansvarar själv som hyresgäst för att detta görs. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

Diskmaskin

Diskmaskin ingår normalt inte i din bostad men du får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman med rätt behörighet för att undvika elfel eller vattenläckage och att din försäkring täcker om något skulle hända.

Om du har en diskmaskin i köket måste du regelbundet kontrollera kopplingar samt se till att det finns ett plastskydd under diskmaskinen. Om något måste återställas den dag ni flyttar, ligger det på ert ansvar att detta blir gjort.

Stopp i avlopp

Ibland kan det rinna undan sakta i handfatet eller till och med vara helt stopp. Det beror nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset. Under handfatet där röret kröks sitter en behållare, vattenlås, som förhindrar att dålig luft kommer upp. I vattenlåset kan det samlas smuts som blir till en propp.

För att få bort proppen finns det två saker du kan göra:

 1. Använd en vaskrensare, (finns att köpa i byggaffärer eller välsorterade varuhus). Pressa vaskrensaren över avloppshålet. Fyll på handfatet till hälften med vatten och håll sedan för handfatets avrinningshål med tummen eller en bit tejp så luft inte kan komma in eller ut. Rör vaskrensaren upp och ner för att skapa ett luftsug. Det tar i de flesta fall bort proppen.
 2. Fungerade det inte att få bort proppen med vaskrensaren så kan du rengöra vattenlåset. Skruva av den undre delen av behållaren under handfatet. Kom ihåg att ställa en hink under eftersom vattenlåset innehåller vatten som då rinner ut. Ibland kan smuts sitta kvar invändigt utan att följa med vattnet ut och man får då försöka gräva ut det. När du inte längre kan se eller känna någon smuts så skruva tillbaka underredet och testa om vattnet rinner undan som det ska i handfatet.

Förhoppningsvis är problemet löst men skulle det inte vara det så gör en felanmälan till oss. Stopp i avlopp ska snarast rapporteras till fastighetsskötaren. Kemiska medel som t.ex. kaustiksoda är förbjudet att använda eftersom de skadar rören. Kattsand får inte spolas ner i avloppet.

Sophantering/ Miljörum

Att källsortera ditt avfall så det kan återvinnas, spar både energi och resurser och är ett enkelt sätt att göra skillnad. Vi strävar efter att erbjuda dig som hyresgäst möjlighet att sortera förpackningar och matavfall så nära hemmet som möjligt.

Tänk på att:

 • - Avfall som släpps ner i sopnedkast ska vara inlagt i hopknuten påse för att inte orsaka stopp.
 • - Hushållsavfallet ska vara ihopknutet och väl emballerat så att avfallet inte kan spridas.
 • - Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande avfall ska vara inneslutet i förpackning som tål väta.
 • - Föremål som kan ge upphov till skär- eller stickskador t.ex. krossat glas, glasburkar, spik eller 
 •   nålar ska läggas i styvt skyddshölje innan föremålen läggs i påse eller paket. 
 •   Tänk på att sophämtarna ska kunna transportera bort avfallet utan att skada sig.
 • - I sopnedkastet får inte läggas föremål av sådan tyngd eller beskaffenhet i övrigt att skada eller 
 •   annan olägenhet kan uppstå.
 • - Frätande ämne eller ämne som kan förorsaka antändning får inte läggas i sopnedkastet.
 • - Du ansvarar själv för borttransport av elektronik & farligt avfall.
 • - Bortforsling av grovsopor ansvarar du som hyresgäst för, såvida inte fastigheten har ett 
 •   grovsoprum för ändamålet.

 • I vissa av våra fastigheter finns det fullständig källsortering. Ni som flyttar till ett sådant område får särskild information om hur sorteringen fungerar. Där det inte finns möjlighet att källsor­tera i huset hänvisar vi till de allmänna miljöstationerna där man kan lämna förpackningar, glas, plast, metall, papper och kartong. Läs mer på stockholmvattenochavfall.se.

Grovsopor

Bortforsling av grovsopor ansvarar du som hyresgäst för, såvida inte fastigheten har ett grovsoprum för ändamålet.

Elektronik & farligt avfall

Du ansvarar själv för borttransport av elektronik & farligt avfall. Det går också bra att lämna miljöfarligt avfall och små-el till den mobila miljöstationen.

Störningar

Blir man störd av någon annan boende i fastigheten rekommenderar vi att man först tar kontakt med denna personför att se om det går att lösa i samförstånd. Om detta inte hjälper, under kontorstid kontakta oss på AKIFA Förvaltning, vi tar då kontakt med den störande hyresgästen. Vid allvarliga störningar, som återkommande fester eller hot tillkalla polis eller kon­takta oss på våra journummer. Uppehål­ler sig hemlösa eller påverkade personer i fastigheten ska man kontakta polis eller Stadsmissionens nattjour.

Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet. Dock är det extra viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00. Upprepade störningar kan leda till uppsägning.

För att alla ska trivas i sin lägenhet är det viktigt att ta hänsyn och respektera varandra:

 • - Använd ditt sunda förnuft. Låt din mu­sik, radio och TV vara underhållning för dig och inte dina 
 •   grannar. Har man ned­satt hörsel är det lämpligt att skaffa hör­lurar i stället för att skruva upp 
 •   volymen.
 • - Blomlådor på balkongen ska vara vända inåt och får inte hänga på utsidan av balkongen.
 • - Paraboler får inte fästas på fasaden eller placeras på ett sådant sätt att dem hänger utanför 
 •   balkongen. Paraboler får inte hängas ut genom  fönster.
 • - Skaka inte mattor från balkongen, damm och smuts hamnar hos era balkonggrannar.
 • - Matning av fåglar kan locka till sig råttor. Se därför till att fågelmaten inte hamnar på marken.
 • - Ska du ha fest, informera dina grannar om det i god tid innan. Ju senare på kvällen desto lägre 
 •   ljudnivå är en bra regel.

Glöm inte heller att det är du som hyresgäst som ansvarar för dina gästers uppträdande. Blir du själv störd bör du först ta kontakt med din granne.


Rökning

Rökförbud gäller i husets allmänna utrymmen, vilket även inkluderar väd­ringsbalkonger. Fimpar får inte slängas ut eller lämnas på gården eller utanför porten.

Rökning undanbedes även i lägenheterna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Om du som hyresgäst rökt inne i din bostad behövs en extra tvätt och en s.k. patentering. Du som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadad lägenhet. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner och därefter tvättas väggarna samt målas en eller flera gånger med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten och gå igenom tapeterna. Du som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på bostaden storlek, antal rum som måste renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

Trivsel i fastigheten

Trapphus & entréer

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, barnvagnar, entrémattor och andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar. Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen. Även ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar och barnvagnar. Kontakta AKIFA Förvaltning så berättar vi mer om vad som gäller i er fastighet.

Ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför entrédör­ren, inte i trapphuset där det försvårar städningen och är brandfarliga.

Vintertid finns borste och sand lättillgängligt för alla i närheten av port/gård. Använd gärna dessa om vi inte hunnit skotta för att undvika skador. Se alltid till att stänga porten efter dig så inte obehö­riga kan smita in.

Grill

Grillning på balkongen är ej tillåtet.

Husdjur

Håll ditt djur under uppsikt. Som hund- och kattägare ska du ta ditt ansvar. Du måste tillse att djuret inte förorenar i eller utanför fastigheten. Med tanke på allergiska eller rädda personer får du inte låta djuren vistas i gemen­samma utrymmen inomhus, utan att de är kopplade och i sällskap av husse/matte. I tvättstugan får inga husdjur vistas. Tvätt­stugan måste lämnas väl rengjord och fri från djurhår efter avslutat tvättpass. Tänk på att akvarier kan orsaka stora skador om de börjar läcka. Du kan bli skade­ståndsskyldig om ett akvarium läcker eller dina husdjur har skadat lägenheten.

Tvättstuga

I anslutning till tvättstugan finns aktuella regler vid använ­dandet av tvättstugan. För allas trivsel är det viktigt att följa de regler och instruktioner som gäller. Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Det är förbjudet att ta inbokad tvättid i anspråk av annan hyresgäst. Detta gäller även om maskinerna står oanvända. Den som inte tänker utnyttja sin tvättid ska snarast boka av sin tvättid.

Städa tvättstugan efter användande. Torka av maskiner, skåp och arbetsytor och rengör filtret i torktumlaren. Golvet sopas och torkas rent från damm och ludd. Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick ni själva önskar finna den i.

Tyvärr uppstår det ibland driftstopp och skador på maskinerna för att hårda föremål fastnar (t.ex. bh-byglar och mynt). Ta för vana att gå igenom plaggen innan de läggs i maskinen. Observera att bygel-bh, husdjursbäddar och mattor inte får tvättas i maskinerna.

Uppsägning av lägenhet & bilplats

Lägenhet

Den vanligaste uppsägningstiden är tre månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din lägenhet. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Ladda ned uppsägningsblankett här. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning tillsammans med information om bland annat datum för avtalets upphörande, avflyttningsbesiktning, visning av lägenheten samt nyckelåterlämning.

Glöm inte att även säga upp kontraktet på din parkerings-, garageplatsplats eller extra förråd.

Garage- eller parkeringsplats

På ditt hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för din garage- eller parkeringsplats. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Ladda ned uppsägningsblankett här. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

Vattenskada

Meddela oss så fort du misstänker att ett läckage uppstått. Det kan till exempel vara fukt under diskbänken, drop­pande kranar, rinnande toaletter eller fukt i tak från vind eller lägenhet ovanför. Var aktsam när du diskar för hand så att inte bänkar och köksluckor skadas av vatten. Du kan bli ersättningsskyldig för oaktsamma vattenskador.

Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla samt vårda lägenheten under hyrestiden. För att undvika vattenskador, tänk på att:

 • - Golvbrunnar i badrum bör rengöras regelbundet.
 • - Det är inte tillåtet att göra hål i väggarna i badrum då du förstör tätskiktet.
 • - Undvik att spola av golvet i badrummet.
 • - Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet.
 • - Vatten i vattenlåset avdunstar, vilket kan skapa dålig lukt. För att undvika detta, spola 
 •   kontinuerligt vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho.
 • - Lämna aldrig en rinnande kran och felanmäl alltid en droppande kran för miljöns skull, på ett 
 •   dygn kan det droppa flera liter. 
 • - Diskma­skiner ska alltid lämnas med stängd kran när de inte används.
 • - Vid innehavande av akvarium i lägenheten ska detta hanteras försiktigt och kontrolleras 
 •   regelbundet. Ett akvarium som läcker kan medföra vattenskador i er eller era grannars 
 •   lägenheter.