Boende

Aktuellt

Påminnelse
Kontrollera er brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.
Kontakta oss snarast om den slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit.

windows

Information & boenderegler

Denna sida är under redigering och beräknas vara färdigställd inom kort. (Nedan följer information och regler för dig som bor i någon av fastigheterna som förvaltas av AKIFA Förvaltning AB.)

 

Bostad

Här ovan kommer det att finnas rubriker med förklarande text avseende information och boenderegler.

GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen ("PUL") av den nya dataskyddsförordningen GDPR. AKIFA Förvaltning AB arbetar enligt den vägledning som har tagits fram av Fastighetsägarna och SABO. Nedan finns en länk som tar dig vidare till denna.
Vägledning för behandling av personuppgifter (GDPR)