Lokaler

Aktuellt

Påminnelse

Kontrollera att ni har rätt försäkring för den verksamhet ni bedriver och att ni har rätt skydd mot inbrott och brand i lokalen.

office

Information & regler lokal

Denna sida är under redigering och beräknas vara färdigställd inom kort. (Nedan följer information och regler för dig som hyr lokal i någon av fastigheterna som förvaltas av AKIFA Förvaltning AB.)

 

Lokal

Här ovan kommer det att finnas rubriker med förklarande text avseende information och regler för lokal.