Boende

Aktuellt

Påminnelse
Kontrollera er brandvarnare regelbundet och byt batteri om det behövs.
Kontakta oss snarast om den slutar att fungera eller om brandvarnaren förkommit.

windows

Information & boenderegler

Denna sida är under redigering och beräknas vara färdigställd inom kort. (Nedan följer information och regler för dig som bor i någon av fastigheterna som förvaltas av AKIFA Förvaltning AB.)

 

Bostad
Här ovan kommer det att finnas rubriker med förklarande text avseende information och boenderegler.