Lokaler

Aktuellt

Coronaviruset Covid-19

Vi avvaktar med försiktighet utvecklingen av Corona-virusets framfart och som en säkerhetsåtgärd kommer vi eller fastighetsskötarna inte att träffa hyresgäster förutom vid akuta ärenden eller enligt särskild överenskommelse. Utvecklingen av restriktioner p.g.a. viruset får ni följa på myndigheternas hemsidor och via media men den löpande driften i fastigheten pågår som vanligt tills annat meddelas. 

greenview

Din lokal

Vi förvaltar många fastigheter med kontors- och butikslokaler. Har ni frågor gällande er lokal eller om ni vill hyra lokal, ring oss på 08-660 81 71.

Lokalhyresgäst

Som lokalhyresgäst ska man känna att man kan utvecklas i sin verksamhet, känna sig trygg och veta att allt fungerar. Vi har förvaltat fastigheter i över 25 år och vi vet hur viktigt det är med rätt lokalförutsättningar för sin verksamhet. Har ni frågor om överlåtelse, omförhandling eller uppsägning avseende er lokal kan ni kontakta oss på AKIFA Förvaltning AB. I vårt uppdrag ingår även att se till att drift, städ, ombyggnationer, löpande underhåll m.m. fungerar på ett tillfredsställande sätt och att tillse att ordningen uppfylls av samtliga hyresgäster i fastigheterna. Sist men inte minst arbetar vi för ökad trivsel i och runt de fastigheter vi förvaltar.

 

Fastighetsskötsel/drift

Varje fastighet har en eller flera fastighetskötare/drifttekniker som tar hand om den dagliga skötseln av fastigheten. Det kan t.ex. vara att se till värme och ventilation fungerar på ett tillfredsställande sätt, att portar och lås fungerar som det ska samt andra mindre eller större reparationer i allmänna utrymmen. Fastighetsskötaren/driftteknikern är vanligtvis i fastigheten en specifik vardag varje vecka. En fastighetsjour är också kopplad till varje fastighet om det skulle ske något akut som måste åtgärdas under icke kontorstid. Telefonnummer till fastighetsskötare/drifttekniker samt fastighetsjour finns anslaget i entrén i huset där du hyr lokal.

 


Information och regler för lokalhyresgäst
Som lokalhyresgäst har man vissa rättigheter och skyldigheter och de går att utläsa i hyresavtalet. Under fliken "INFORMATION & REGLER LOKAL" kan man läsa om vad som gäller när man hyr lokal. Viss information är kopplad till externa länkar.
 
Lediga lokaler
För lediga lokaler i Stockholm samarbetar vi med ett flertal lokalmäklare i Stockholm som har i uppdrag att hyra ut dessa. För lediga lokaler i Malmö och Limhamn ber vi er kontakta Förvaltnings AB Stadsbostäder på 040-12 64 00.